หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
  อัตราค่าเรียน
  สมัครเรียน
  สมัครติวเตอร์
  ติดต่อเรา

Link เพื่อนบ้าน

counter free hit invisible
สมัครติวเตอร์

คุณสมบัติติวเตอร์
1. ติวเตอร์ต้องมีความรู้ความสามารถในวิชาที่จะสอน
2. ติวเตอร์ต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ ไม่ทิ้งงานกลางคัน
3. ติวเตอร์ต้องตรงต่อเวลานัด

หมายเหตุ เมื่อสมัครเป็นติวเตอร์แล้วทางสถาบันจะส่งระเบียบการรับงานและค่าตอบแทนในการสอนทางอีเมล พร้อมทั้งโทรสัมภาษณ์ภายใน 1 วัน

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครผ่านอีเมล megatutor2home@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล 
ประวัติการศึกษา 
Email 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ 
2. สมัครออนไลน์ โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง * หมายถึงช่องที่ต้องกรอก
ชื่อ-นามสกุล *
วันเดือนปีเกิด * วัน เดือน ปี
อายุ *
เพศ * ชาย หญิง
เลขที่บัตรประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์ *
Email *
ที่อยู่ *
รูปถ่าย
วิชาที่สอนได้
ประสบการณ์ในการสอน มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
ประวัติการศึกษา กำลังศักษาระดับปริญญาตรี
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
จบการศึกษาระดับ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัย
คณะ
ภาควิชา/สาขา
เกรดเฉลี่ย
ปริญญาโท  
มหาวิทยาลัย
คณะ
ภาควิชา/สาขา
เกรดเฉลี่ย
 megatutor2home ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเรียน 086-031-6767